Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
19.02.2018 więcej
Informacja z wyników kontroli jakości handlowej produktów oferowanych
pod markami własnymi sieci handlowych w 2017 r.
19.02.2018 więcej
Informacja z kontroli opraw oświetleniowych IV kwartał 2017
Informacja z kontroli opraw oświetleniowych IV kwartał 2017
19.02.2018 więcej
Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli
dla małych dzieci za IV kwartał 2017 r.
06.02.2018 więcej
06.02.2018 więcej
Informacja z kontroli jakości handlowej napojów spirytusowych
z oznaczeniami geograficznymi chronionymi w Unii Europejskiej za
IV kwartał 2017 r.
12.01.2018 więcej
Informacja z wyników kontroli jakości handlowej naturalnych wód
wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych” za
III kwartał 2017r.
08.12.2017 więcej
Informacja z kontroli sprawdzenia wykonania przez przedsiębiorców
informowanie o zużyciu energii przez odkurzacze elektryczne
zasilane z sieci za III kw. 2017 r.
16.11.2017 więcej
Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem spełniania
kontrola maszyn ogrodniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1228, dalej:
rozporządzenie MG) za III kw. 2017 r.
16.11.2017 więcej
123