Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja z wyników kontroli jakości handlowej naturalnych wód
Informacja z wyników kontroli jakości handlowej naturalnych
wód mineralnych i wód źródlanych oraz wód „smakowych” za
III kwartał 2017r.
08.12.2017 więcej
Informacja z kontroli sprawdzenia wykonania przez przedsiębiorców
informowanie o zużyciu energii przez odkurzacze elektryczne
zasilane z sieci za III kw. 2017 r.
16.11.2017 więcej
Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem spełniania
kontrola maszyn ogrodniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1228, dalej:
rozporządzenie MG) za III kw. 2017 r.
16.11.2017 więcej
Informacja z wyników kontroli legalności i rzetelności działania
przedsiębiorców, w tym w zakresie przestrzegania przepisów o
informowaniu o cenach w sklepach/na stoiskach obsługiwanych
przez personel sklepu za III kwartał 2017 r.
16.11.2017 więcej
Informacja za II kwartał 2017 r. z wyników kontroli jakości handlowej
suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym zgodności
składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu
31.08.2017 więcej
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
produktów rolnictwa ekologicznego II kwartał 2017 r
28.08.2017 więcej
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb
ryby i przetwory rybne w tym mrożone produkty w glazurze, II
kwartał 2017 r.
07.08.2017 więcej
123