2018-01-09

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

ul. T. Zana 38c

20-601 Lublin

tel.:81 528 07 47

fax:81 528 09 78

strona internetowa:www.ihlublin.pl

e-mail:ihlublin@lublin.uw.gov.pl

NIP:5271113753

REGON:011906798

 

 1. Wydział Prawno-Organizacyjny  i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich
  tel. (081) 528-07-47 wew. 10 lub 12
 2. Wydział Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów
  tel. (081) 528-07-47 wew. 60
 3. Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii
  tel. (081) 528-07-47 wew. 30
 4. Wydział Kontroli Paliw, Artykułów Przemysłowych i Usług
  tel. (081) 528-07-47 wew. 50
 5. Wydział Budżetowo - Administracyjny
  tel. (081) 528-07-47 wew. 40                 
 6. Samodzielne Stanowisko d/s Kadr i Szkolenia
  tel. (081) 528-07-47 wew. 11
 7. Sekretariat Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego
  tel. (081) 528-07-47 wew. 20

 

Delegatura WIIH w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska

tel.: 83 343 25 35

fax: 83 343 25 35

e-mail: ihbiala@lublin.uw.gov.pl

 

Delegatura WIIH w Chełmie
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm

tel.: 82 565 64 23

fax:82 565 64 23

e-mail: ihchelm@lublin.uw.gov.pl

 

Delegatura WIIH w Zamościu
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

tel.: 84 638 50 30

fax: 84 638 50 30

e-mail: ihzamosc@lublin.uw.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się