Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja z wyników kontroli legalności i rzetelności działania
przedsiębiorców, w tym w zakresie przestrzegania przepisów o
informowaniu o cenach w sklepach/na stoiskach obsługiwanych
przez personel sklepu za III kwartał 2017 r.
16.11.2017 więcej
Informacja za II kwartał 2017 r. z wyników kontroli jakości handlowej
suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym zgodności
składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu
31.08.2017 więcej
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania
produktów rolnictwa ekologicznego II kwartał 2017 r
28.08.2017 więcej
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb
ryby i przetwory rybne w tym mrożone produkty w glazurze, II
kwartał 2017 r.
07.08.2017 więcej
Informacja z wyników kontroli jakości handlowej środków spożywczych
jakość handlowa środków spożywczych z importu, I kwartał
2017 r.
07.08.2017 więcej
Informacja z kontroli żarówek oznakowanych jako lampy
żarówki jako lampy specjalne, II kwartał 2017 r.
07.08.2017 więcej
Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego wprowadzonego do obrotu
sprzęt elektryczny wprowadzony po 24 maja 2013 r., II kwartał
2017 r.
07.08.2017 więcej
123