Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów
zbożowych oraz mąki ziemniaczanej w kierunku ujawniania
zafałszowań za IV kwartał 2012 r.
08.05.2018 więcej
Informacja z kontroli prawidłowości fun kcjonowania placówek
detalicznych i gastronomicznych w szkołach, na uczelniach, w
klubach studenckich, internatach i akademikach za IV kwartał
2012 r.
08.05.2018 więcej
Informacja z wyników kontroli wyrobów pod względem zawartości
niektórych substancji chemicznych za IV kw. 2012 r.
08.05.2018 więcej
Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego
– opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów
komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania
wymagań.
08.05.2018 więcej
Informacja z kontroli opraw oświet leniowych: girland, węży świetlnych
pod kątem spełniania wymagań, za IV kw. 2012 r.
08.05.2018 więcej
Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania oliwy
z oliwek oraz środków spożywczych z dodatkiem oliwy za rok
2012.
08.05.2018 więcej
Informacja z wyników kontroli artykułów w yposażenia wnętrz
pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV
kwartał 2012 r.
08.05.2018 więcej
08.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się