2017-02-16

Statut

Zarządzenie nr 197 Wojewody Lubelskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Lublinie

Załączniki

  Statut WIIH Lublin.pdf 777,15 KB (pdf) szczegóły pobierz